Δραστηριότητες του σταθμού μας

Χορός

Καθηγήτρια χορού
Κώνστα Νικολέτα-Σπυριδούλα

Ο χορός είναι ένα μάθημα διασκεδαστικό και ευχάριστο για τα παιδιά. Αποκτούν επαφή με τον ρυθμό, την μουσική και με τα πρώτα χορευτικά βήματα που διδάσκονται σε αυτές τις μικρές τρυφερές ηλικίες.

Μουσικοκινητική Αγωγή Orff

Καθηγήτρια Άννα Σερκεδάκη
Φλαουτίστα Μουσικοπαιδαγωγός

Στο μάθημα τα παιδιά εξερευνούν και γνωρίζουν τον κόσμο της μουσικής όχι μέσα από μία παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία αλλά βιωματικά, μέσα από την ανάπτυξη της εκφραστικότητας, την καλλιέργεια της κινητικότητας και τον αυτοσχεδιασμό όπου συμμετέχει η μουσική ο λόγος και η κίνηση, με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Παιχνίδι, τραγούδι, μουσικά όργανα (μαράκες, τύμπανα και άλλα κρουστά) και χορός είναι τα μέσα με τα οποία τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες, πειραματίζονται, και εκφράζονται.

Γυμναστική – Ξιφασκία

Καθηγήτρια Γυμναστικής
Κάτια Κοκκότη

Η άσκηση βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν ένα υγιές μυοσκελετικό σύστημα. Αναπτύσσεται η νευρομυΐκή  συναρμογή των παιδιών, δηλαδή μαθαίνουν να ελέγχουν το σώμα τους καθώς και τις κινήσεις τους.