Η φιλοσοφία μας

Στο Βρεφονηπιακό μας σταθμό, πρωταρχικός μας σκοπός είναι τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αναπτύσσονται πολύπλευρα, μέσα σε κλίμα αγάπης, σεβασμού, ασφάλειας, εμπιστοσύνης, αποδοχής και ενθάρρυνσης με δραστηριότητες που προάγουν την συνεργασία, την αλληλεπίδραση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη.

Μέθοδος Διαφοροποιημένης παιδαγωγικής

Η φιλοσοφία μας, βασίζεται στην Βιωματική, Ανακαλυπτική μάθηση και στον πειραματισμό, μετατρέποντας τους μαθητές σε ερευνητές.

Βασική μας επιδίωξη είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά “να μάθουν πως να μαθαίνουν”

Με θεωρητικό και πρακτικό επιστημονικό υπόβαθρο τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, θεωρούμε ότι κάθε μαθητής αναπτύσσει τις ικανότητες και τις γνώσεις του με βάση το δικό του προσωπικό χώρο, χρόνο και τρόπο. Και αυτή είναι η βασική αρχή της βιωματικής μάθησης και της ενεργούς συμμετοχής όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο Baby Academy, ο Εκπαιδευτικός παίζει τον ρόλος του πολιτικού και πολιτισμικού δράστη (Freire, 1977) και η διδασκαλία διεξάγεται σαν μια πράξη αγάπης και οράματος.

Ο παιδαγωγός ζει μαζί με τους μαθητές του την πράξη απόκτησης της γνώσης και στην διδασκαλία υπερτερεί ο διάλογος, ο σεβασμός, η αγάπη και η ενεργητική συμμετοχή και μάθηση.

  • Όλοι οι χώροι
  • Βρεφικό
  • Εξωτερικοί χώροι
  • Εσωτερικοί χώροι