Άννα Σερκεδάκη
Φλαουτίστα – Μουσικοπαιδαγωγός

Στο μάθημα τα παιδιά εξερευνούν και γνωρίζουν τον κόσμο της μουσικής όχι μέσα από μία παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία αλλά βιωματικά, μέσα από την ανάπτυξη της εκφραστικότητας, την καλλιέργεια της κινητικότητας και τον αυτοσχεδιασμό όπου συμμετέχει η μουσική ο λόγος και η κίνηση, με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Παιχνίδι, τραγούδι, μουσικά όργανα (μαράκες, τύμπανα και άλλα κρουστά) και χορός είναι τα μέσα με τα οποία τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες, πειραματίζονται, και εκφράζονται.

Στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος δεν είναι μόνο να μάθει το παιδί να χειρίζεται απλά μουσικά όργανα για να παίζει μουσική, αλλά να ευαισθητοποιήσει τις αισθήσεις του, καλλιεργώντας την συνεργασία και την αυτενέργεια, αναπτύσσοντας τη φαντασία και την πρωτοτυπία της σκέψης του. Τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν τα οφέλη που παρέχει η μουσική ανεξαρτήτως αν θα γίνουν μουσικοί ή όχι.

Στην ψυχοσωματική ανάπτυξη, τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους εφοδιασμένα με ελευθερία έκφρασης, δημιουργικότητα, φαντασία και ιδιαίτερα ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Πνευματικά επίσης, η κατανόηση, η ακρόαση, η δημιουργία ή η εκτέλεση της μουσικής απαιτούν στοχαστική διεργασία και εφαρμογή ποικίλων εγκεφαλικών λειτουργιών.

Η ενασχόληση με τη μουσική σε αυτήν την ηλικία τους προσφέρει ασφάλεια, ικανοποίηση, ηρεμία και είναι ένα σημαντικό ερέθισμα που βοηθά τα παιδιά να προχωρήσουν με μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα από το ένα στάδιο ανάπτυξης στο επόμενο.

Από τα παιδιά σ’ αυτή τη φάση της ζωής τους δεν απαιτούμε να μάθουν να τραγουδούν με σωστή φωνή ή να μάθουν να απομνημονεύουν τα λόγια των τραγουδιών και τους στίχους των ποιημάτων. Είναι κατόρθωμα να θυμηθούν ίσως κάποιες λέξεις, κάποιες κινήσεις ή κάποια ρυθμικά μοτίβα. Όλο το μάθημα βασίζεται στην επανάληψη και την κατανόηση του ρυθμού μέσα από τη χρήση κυρίως κρουστών οργάνων. Τα μέλη της ομάδας διασκεδάζουν, συνεργάζονται, έτσι ώστε μέσα από τη δημιουργική αυτή μουσική στιγμή να διευκολύνεται και να ομαλοποιείται η προσαρμογή τους στην οικογένεια του παιδικού σταθμού.

Το τμήμα στοχεύει στη συνεργασία των παιδιών μέσα σε μια ομάδα, στη μίμηση, στην επικοινωνία, στον αυτοσχεδιασμό, στις ασκήσεις ακοής, στην παρατήρηση, στην μεταφορά της κινητικής δράσης στα όργανα, καθώς και στην επαφή με το τραγούδι, τη μελωδία και τα διάφορα μουσικά όργανα.

Παίζουμε, τραγουδάμε, μαθαίνουμε και εξελίσσουμε:

  • Μουσικές δραστηριότητες για να γνωρίσουν τα παιδιά τις μουσικές έννοιες της έντασης, του ύψους, της χροιάς, και της ταχύτητας
  • Ακρόαση μουσικής από διάφορα είδη
  • Γνωριμία με όργανα της παραδοσιακής και δυτικής μουσικής
  • Φωνητικές ασκήσεις με τραγούδι
  • Ρυθμική άσκηση με τα κρουστά όργανα και ηχομιμητικές κινήσεις
  • Παιχνίδια ακοής
  • Παίξιμο των μουσικών οργάνων (κρουστά και άλλα κατάλληλα όργανα για την ηλικία)

Μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες τα παιδιά χαίρονται τη μουσική, την ομαδικότητα, αποκτούν αυτογνωσία και αναπτύσσουν τη φαντασία , την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και προς τους άλλους.