Κάτια

Απόφοιτη της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.