Γακίδου Πολυτίμη

Νηπιαγωγός Msc

  •  Απόφοιτη της Σχολής επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick με βαθμό Άριστα.
  • Απόφοιτη της θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακό στον Παιδαγωγικό τομέα της θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με τίτλο: “Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στα παιδιά με αυτισμό”.
  • Ετήσιο Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.