Στην ηλικία αυτή τα παιδιά εξελίσσουν την κοινωνικότητα τους, εμπλουτίζουν το λόγο και το λεξιλόγιο τους. Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και λειτουργούν μαζί τους ως ομάδα. Πειραματίζονται, εξερευνούν και αλληλοεπιδρούν με το κοινωνικό τους περίγυρο. Η σκέψη τους αποκαλύπτεται μέσα από το παιγνίδι και μέσα από αυτό αποκτούν...
Μάθετε περισσότερα
Στο μεταβρεφικό μας τμήμα, τα παιδιά ξεκινούν να λειτουργούν σε ομάδες με σκοπό την συνεργασία και την καλλιέργεια της έννοιας του φίλου – συμμαθητή. Παίζουν όλο και πιο πολύ, μιμούνται, εξερευνούν, αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και την φαντασία τους, συνεργάζονται όλο και περισσότερο με τις δασκάλες τους και τους συμμαθητές...
Μάθετε περισσότερα
Το Βρεφικό μας τμήμα αγκαλιάζει την πιο τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία του παιδιού. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτό παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών. Στόχος μας είναι το παιδί να νιώσει ασφάλεια και ζεστασιά, ώστε να αναπτύσσεται πολύπλευρα τόσο γλωσσικά όσο συναισθηματικά και κινητικά. Βασικό μας μέλημα...
Μάθετε περισσότερα