Το νέο μας φυλλάδιο

Πρωταρχικός μας σκοπός στον παιδικό μας σταθμό Baby Academy, είναι τα παιδιά να αναπτυχθούν πολύπλευρα μέσα από το πρόγραμμα μας σε κλίμα αγάπης, ασφάλειας, εμπιστοσύνης, αποδοχής, ενθάρρυνσης, συλλογικών δραστηριοτήτων, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, πειραματισμού και ανακάλυψης.

Read more →