Μαθηματικός Γραμματισμός

    Όπως ο γλωσσικός, έτσι και ο μαθηματικός γραμματισμός αναδεικνύει στους μαθητές τη σημασία των μαθηματικών στην πρακτική και κοινωνική του ζωή με παιγνιώδη τρόπο, σκέψεις κάτι που πραγματοποιείται δίνοντας στα παιδιά ευκαιρίες εξερεύνησης, χειρισμού, οργάνωσης υλικών και λύσεις προβλημάτων (Dodge + Colnev). Έτσι έρχονται σε τριβή με έννοιες όπως η ταξινόμηση, η αντιστοίχιση και η ομαδοποίηση. Η επαφή με τα μαθηματικά είναι καθημερινή στη ζωή των μαθητών του baby academy, καθώς μπαίνουν σε διαδικασία ψηφοφορίας – καταμέτρησης ψήφων, μαγειρικής, δημιουργίας επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, πειραμάτων.

Τι κάνουμε

Ασκήσεις με σχήματα
Ασκήσεις για την κατάκτηση των χρωμάτων
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Μαγειρική
Πειράματα
Ψηφοφορία καταμέτρηση ψήφων
Δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών