Ελεύθερο παιχνίδι

     Η μαγική στιγμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία κανείς εκτός από τους μετέχοντες δεν γνωρίζει τις γνωστικές και κοινωνικές συγκρούσεις που γίνονται και οδηγούν τους μαθητές σε νέα γνωστικά, κοινωνικά και επικοινωνιακά μονοπάτια.
Θεωρείται το επίκεντρο της παιδικής ηλικίας. Για το παιδί κάθε δραστηριότητα είναι παιχνίδι. Μέσα από αυτό τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν πολύπλευρα δείχνοντας την σωματική συναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη.
    Αποτελεί άριστο μέρος των μαθησιακών και αναπτυξιακών διαδικασιών.

Τι κάνουμε

Ελεύθερο παιχνίδι
Παίζουμε με παιχνίδια
Ομαδική συνεργασία
Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε