Βρεφικό τμήμα

  Το Βρεφικό μας τμήμα αγκαλιάζει την πιο τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία του παιδιού. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτό παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών. Στόχος μας είναι το παιδί να νιώσει ασφάλεια και ζεστασιά, ώστε να αναπτύσσεται πολύπλευρα τόσο γλωσσικά όσο συναισθηματικά και κινητικά. 

Βασικό μας μέλημα είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος διαρκούς αγάπης, δημιουργικής αλληλεπίδρασης, φροντίδας, αμέριστης αποδοχής, πολλαπλών ερεθισμάτων και την ίδια στιγμή την εξασφάλιση των απαραίτητων κανόνων υγιεινής.

Τι δραστηριότητες κάνουμε

Ελεύθερο παιχνίδι

   Η μαγική στιγμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία κανείς εκτός από τους μετέχοντες δεν γνωρίζει τις γνωστικές και κοινωνικές συγκρούσεις που γίνονται και οδηγούν τους μαθητές σε νέα γνωστικά, κοινωνικά και επικοινωνιακά μονοπάτια.
Θεωρείται το επίκεντρο της παιδικής ηλικίας. Για το παιδί κάθε δραστηριότητα είναι παιχνίδι. Μέσα από αυτό τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν πολύπλευρα δείχνοντας την σωματική συναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη.
    Αποτελεί άριστο μέρος των μαθησιακών και αναπτυξιακών διαδικασιών.
Ελεύθερο παιχνίδι
Παίζουμε με παιχνίδια

Εικαστικές τέχνες

     Μέσω της τέχνης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά, μαθαίνουν τα βασικά χρώματα και τι προκύπτει από την ανάμειξη τους, παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής και μαθαίνουν ποικίλες τεχνοτροπίες.

Τι κάνουμε
Πλαστελίνη
Ζωγραφική
Πηλός
Χειροτεχνίες
Θεματικές δραστηριότητες

Συναισθηματική αγωγή

Παραμύθια – συναισθηματική ενεργοποίηση.
Το παραμύθι ως παιδαγωγικό μέσο:

  • κινεί τη φαντασία του παιδιού
  • υποστηρίζει την παιδική μάθηση
  • προάγει τη γλωσσική διδασκαλία
  • ενισχύει την ακουστική ικανότητα του παιδιού
  • διαμορφώνει εποικοδομητικά την ψυχοσύνθεσή του
  • ψυχαγωγεί το παιδί
Τι κάνουμε
Παραμύθια - συναισθηματική ενεργοποίηση
Ψυχοκινητικές δραστηριότητες

Θεατρικό παιχνίδι

     Δίνεται έμφαση στην ψυχολογική και παιδαγωγική διάσταση του θεάτρου. Η θεατρική αγωγή δίνει στα παιδιά ευκαιρίες να γνωρίσουν τον εαυτό τους, το περιβάλλον και τους γύρω τους.
    Αποτελεί σωματική και ψυχική έκφραση που βοηθά στην επικοινωνία και την ένταξη στην ομάδα, ενώ παράλληλα διαμορφώνει αισθητικές εμπειρίες και κριτήρια.
    Η χρήση ειδικά του εκπαιδευτικού δράματος κινητοποιεί τα παιδιά να λάβουν ρόλους, να πάρουν αποφάσεις και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα του ήρωα που υποδύονται.

Τι κάνουμε
Κουκλοθέατρο
Θεατρικό παιχνίδι

Λοιπές παροχές

Μουσικοκινητική Αγωγή Orff

   Στο μάθημα τα παιδιά εξερευνούν και γνωρίζουν τον κόσμο της μουσικής όχι μέσα από μία παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία αλλά βιωματικά, μέσα από την ανάπτυξη της εκφραστικότητας, την καλλιέργεια της κινητικότητας και τον αυτοσχεδιασμό όπου συμμετέχει η μουσική ο λόγος και η κίνηση, με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Παιχνίδι, τραγούδι, μουσικά όργανα (μαράκες, τύμπανα και άλλα κρουστά) και χορός είναι τα μέσα με τα οποία τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες, πειραματίζονται, και εκφράζονται.

 

doctor
Παιδίατρος
psychologist
Παιδοψυχολόγος