Αναδυόμενος Γραμματισμός

     Συμπεριφορές που σχετίζονται με τις έννοιες της ανάγνωσης και της γραφής που αποκτούνται μέσω καθημερινών εμπειριών με το γραπτό λόγο (πινακίδες – επιγραφές – ταμπέλες, έντυπα, βιβλία).
Αναφέρεται ο όρος στη σχολική ετοιμότητα που καλλιεργείται στην προσχολική εκπαίδευση η οποία προάγει την ανάγκη και το νόημα κατάκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων από τα παιδιά με τρόπο παιγνιώδη που συμπεριλαμβάνει λάθη, προσπάθειες, αποτυχίες και επιτυχίες (Whitekurst & louigon, 2002).
     Στα πλαίσια αυτά έχει δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικό υλικό (οπτικό, απτικό, ηχητικό) και παιχνίδια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τοποθετούνται για ελεύθερη χρήση στη γωνία της γλώσσας.
   Ο αναδυόμενος γραμματισμός καλλιεργείται και μέσω του προγράμματος φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του οποίου διαβάζουμε βιβλία, συζητάμε, εμπλουτίζουμε την βιβλιοθήκη μας. Τα παιδιά φέρνουν τα αγαπημένα τους βιβλία, επιχειρούμε δραματοποίησεις, ταινίες, εκδίδουμε τα δικά μας βιβλία και την εφημερίδα του σχολείου μας (προγραφή-προανάγνωση-γλωσσικές/νοητικές ασκήσεις).

Τι κάνουμε

Προγραφή - Προανάγνωση
Γλωσσικές - Νοητικές ασκήσεις