Δείτε το ενημερωτικό έντυπο

Απογευματινά τμήματα

  
 

Σημαντικές Πληροφορίες

Δείτε το Sports Academy-Ξιφασκία

      

 
    
   

 

 
 



     
     

                 

                            
 

   Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο για παιδιά 2,5 - 6 ετών. Εγγραφές: Όλο το χρόνο.      

       Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πρότυπα των τελευταίων μοντέλων παιδαγωγικής.

 


Δημ. Ράλλη 16,  Μαρούσι τ.κ 15124
 Χάρτης  ● Τηλ./ Fax : 210 80 69 888  E-mail : info@babyacademy.gr



Η ιστοσελίδα του
Baby Academy είναι υπό κατασκευή
Copyright © 2011 Baby Academy All rights reserved. Credits: J&C Advertising